MAN Rollo zásadách ochrany osobních údajů

Rozsah platnosti
Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů MAN Rollo platí pro shromažďování, používání a další formy zpracování osobních údajů ze strany MAN Rollo B.V.(„MAN Rollo“) v souvislosti s námi poskytovanými službami, značkovými výrobky MAN Rollo a těmito webovými stránkami. Používáním těchto webových stránek přijímáte podmínky tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a vyjadřujete s nimi svůj souhlas.

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

MAN Rollo (Koraalrood 17, 2718 SB, Zoetermeer, Nizozemí) je právnická osoba odpovědná za veškeré shromažďování i zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se značkovými výrobky, službami a webovými stránkami MAN Rollo.

MAN Rollo je součástí Pon Holdings B.V. a jejích přidružených společností („Pon“). MAN Rollo a společnost Pon se zavazují k tomu, že budou respektovat a chránit vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

 Z jakého důvodu shromažďujeme vaše osobní údaje?

Jakmile se rozhodnete zaregistrovat své osobní údaje, kontaktovat nás nebo navštívit naše webové stránky, shromažďujeme od vás hned několik osobních údajů. Takové osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro následující účely:

 1. zajištění osobního způsobu komunikace s vámi nebo zajištění vaší informovanosti o značkových výrobcích a/nebo službách MAN Rollo;
 2. zajištění zákaznického servisu, včetně servisu souvisejícího s nákupem služeb a/nebo výrobků, s plněním záručních povinností a reklamací zboží v rámci námi poskytovaných služeb i služeb ze strany přidružených společností, a s vyřizováním stížností a žádostí o informace;
 3. zpracování informací souvisejících s vaším nákupem značkových výrobků MAN Rollo, včetně informací ohledně finančních detailů a logistických řešení;
 4. zpracování vašeho uživatelského účtu u MAN Rollo;
 5. zpracování vaší účasti na soutěžích, slevových akcích, průzkumech mínění nebo vašeho používání funkčních prvků na našich webových stránkách;
 6. provádění průzkumu trhu a zkvalitňování úrovně podnikového řízení i nabízených služeb a značkových výrobků MAN Rollo;
 7. provádění statistických analýz a s tím souvisejícího reportingu;
 8. poskytování služeb na internetu;
 9. komunikace se zúčastněnými stranami a poskytování věrnostního programu;
 10. poskytování funkčních prvků v rámci aplikace, včetně zasílání relevantních obchodních sdělení;
 11. zasílání informací týkajících se plánovaných propagačních a technických marketingových sdělení, včetně cílů přímého marketingu a oslovování zákazníků;
 12. dodržování našich právních povinností, urovnávání sporů a dodržování našich smluvních závazků;
 13. pokud nebude uvedeno jinak v momentě či v období shromažďování osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Naše důvody pro shromažďování konkrétních osobních údajů závisí na tom, co používáte a jak to používáte. Všeobecně lze říci, že shromažďujeme tři kategorie osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje Jedná se o osobní údaje, které sami uvedete při návštěvě našich webových stránek nebo v průběhu používání našich výrobků či služeb. Takové osobní údaje zahrnují například jméno, adresu, místo bydliště, pohlaví, emailovou adresu, telefonní číslo, věk, datum narození, vámi zakoupené výrobky u MAN Rollo, název uživatelského účtu a vámi vytvořená hesla, bankovní detaily platby za výrobky MAN Rollo atd.
Osobní údaje shromážděné prostřednictvím senzorů Mnoho výrobků je vybaveno jedním nebo hned několika senzory, nebo používá senzory zařízení, na kterých jsou takové výrobky provozovány. Příkladem senzorů jsou přijímače GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth, fotoaparát či kamera a dotykové obrazovky.

V souladu s účely se osobní údaje shromážděné prostřednictvím senzorů o vás a používaných zařízeních odešlou společnosti YYY a dalším třetím stranám, které dané osobní údaje potřebují za účelem poskytování služeb sjednaných se MAN Rollo.

Metadata Jedná se osobní údaje, které se shromažďují či automaticky generují v průběhu vašeho používání webových stránek, výrobků nebo služeb MAN Rollo. Metadata se často shromažďují či generují v momentě, kdy používáte počítačové zařízení nebo kdy odesíláte osobní údaje prostřednictvím počítačové sítě, jako například internetu. Takové osobní údaje zahrnují údaje, které používáte v rámci uživatelského rozhraní a v průběhu jiných aktivit na zařízení, včetně IP adres, jedinečného ID zařízení, MAC adres z Wi-Fi a Bluetooth zařízení, souborů cookies a údajů z počítačových aktivit.

 

 

Jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje?

Níže je u jednotlivých způsobů uvedeno, jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme a pro jaké účely takové osobní údaje používáme:

Způsob shromažďování Kategorie shromažďovaných osobních údajů Účely používání osobních údajů
Přihlášení k odběru zpravodaje –        Vámi poskytnuté osobní údaje Výše popsané účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Kontaktní formulář našeho zákaznického servisu –        Vámi poskytnuté osobní údaje Výše uvedené účely: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Vytvoření uživatelského účtu u MAN Rollo –         Vámi poskytnuté osobní údaje Výše uvedené účely: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Registrace značkového výrobku MAN Rollo –         Vámi poskytnuté osobní údaje Výše uvedené účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Nákup výrobků MAN Rollo prostřednictvím webových stránek –         Vámi poskytnuté osobní údaje Výše uvedené účely: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13
Účast na slevových akcích, akcích, v soutěžích nebo v rámci online fóra –         Vámi poskytnuté osobní údaje Výše uvedené účely: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Návštěva našich webových stránek (soubory cookies) –         Metadata.

Poznámka: Podrobnější informace naleznete v Zásadách používání souborů cookies MAN Rollo.

Výše uvedené účely: 6, 7, 8, 11, 12, a 13
Přihlášení na naše webové stránky prostřednictvím sociálních médií –         Vámi poskytnuté osobní údaje

Poznámka: Přístup do vašeho uživatelského účtu nám zůstává odepřen. Vidíme pouze název vašeho účtu a sdělení, která v rámci svého účtu publikujete.

Výše uvedené účely: 1, 6, 7, 8, 11, 12 a 13
Používání aplikace –         Vámi poskytnuté osobní údaje

–         Osobní údaje shromážděné prostřednictvím senzorů

–         Metadata.

Poznámka: Doplňující informace týkající se metadat naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v momentě nainstalování aplikace.

Výše uvedené účely: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13

Jakmile se rozhodnete pro registraci vašich osobních údajů jedním z výše uvedených způsobů a explicitně vyjádříte svůj souhlas, či během návštěvy našich webových stránek přijmete používání souborů cookies, dáváte tím MAN Rollo a jejím dodavatelům oprávnění vaše osobní údaje shromažďovat, ukládat, používat, legálně je zveřejňovat a jinak je dále zpracovávat v souladu s výše uvedenými účely.

V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Jakým způsobem sdílíme nebo převádíme vaše osobní údaje?

Vezměte, prosím, na vědomí, že MAN Rollo je součástí obchodní skupiny v rámci společnosti Pon a že její oddělení (jako například marketing a IT) mohu být součástí podniků společnosti Pon po celém světě. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje sdíleny a/nebo převáděny podnikům jiných obchodních skupin nebo jiným obchodním jednotkám v rámci společnosti Pon po celém světě.

MAN Rollo může také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem výkonu činností jménem MAN Rollo. MAN Rollo od takových třetích stran vyžaduje pečlivé zpracování i ochranu vašich osobních údajů. MAN Rollo nebude používat vaše osobní údaje jiným způsobem, než je uvedeno v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, čímž je míněn prodej, zprostředkování, výpůjčka či nabízení vašich osobních údajů třetím stranám, které by vaše osobní údaje používaly pro vlastní účely.

MAN Rollo nebo společnost Pon mohou nějakou společnost nebo její část prodat jiné společnosti. V případě přidružení takové společnosti ke MAN Rollo může takový převod vlastnictví zahrnovat i převod vašich osobních údajů na nového vlastníka.

Vaše osobní údaje budou zveřejněny výhradně v případech, kdy to povoluje či k tomu opravňuje zákon, kdy je to nutné za účelem prevence či potírání podvodné činnosti, kdy je to nutné za účelem urovnání sporů či za účelem jakékoli jiné odůvodněné potřeby, která ve světle daných okolností převáží zájmy ochrany vašich osobních údajů, jako je například ochrana naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců.

Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

MAN Rollo přijme náležitá technická a organizační ochranná opatření vedoucí k zamezení ztráty či nezákonného zpracování vašich osobních údajů. To může zahrnovat používání chráněných registračních formulářů, kódování osobních údajů a omezení přístupu k vašim osobním údajům.

Některé země nemají dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Můžete se však spolehnout na to, že MAN Rollo přijme náležitá ochranná opatření s ohledem na důvěrnost a přístup k vaším osobním údajům.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Pokud se odhlásíte z odběru informací nebo zrušíte-li svůj účet, budou vaše osobní údaje v přiměřené lhůtě vymazány. Na to se vztahují naše Zásady pro dobu uchování osobních údajů. Zároveň uchováváme výhradně jen osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, urovnávání sporů a dodržování našich smluvních závazků.

Soubory cookies, webové prezenční signály a obdobné technologie

Navštěvujete-li či používáte-li naše webové stránky, služby, aplikace, komunikační služby (jako je email) a nástroje, můžeme používat soubory cookies, webové prezenční signály a jiné obdobné technologie za účelem ukládání informací, které využijeme k tomu, abychom vám mohli nabídnout kvalitnější, rychlejší a bezpečnější zkušenost s vyhledáváním.

Seznamte se s našimi Zásadami používání souborů cookies MAN Rollo kde jsou popsány soubory cookies, webové prezenční signály a obdobné technologie, dále pak jak je využíváme a jak je vy můžete spravovat.

Nezletilí

Doporučujeme rodičům, aby se aktivně podíleli na kontrole online aktivit svých dětí mladších 16 let. MAN Rollo v žádném případě neusiluje o shromažďování osobních údajů nezletilých a v žádném případě s nimi také nebude vědomě komunikovat. Budeme-li však muset s nezletilými komunikovat, dáme rodičům nebo zákonným zástupcům možnost vyjádřit jejich souhlas před samotným použitím osobních údajů nezletilých, s výjimkou případů, kdy pouze odpovídáme na dotaz či přání ze strany takových nezletilých.

Změny týkající se zásad

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů MAN Rollo se může čas od času měnit. O změnách týkajících se Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás budeme informovat, nicméně vám zároveň doporučujeme toto Prohlášení pravidelně pročítat. Toto Prohlášení bylo naposledy aktualizováno ke dni 15. března 2018.

Vaše práva

Kdykoli si můžete vyžádat nahlédnutí do vašich uložených osobních údajů, informací o jejich původu, komu či jakým orgánům byly dané osobní údaje poskytnuty a za jakým účelem byly uloženy. Současně máte také právo vyžádat si opravu, zablokování a/nebo výmaz vašich osobních údajů. Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedené emailové adresy.

Dotazy, zpětná vazba a kontaktní osoba odpovědná za ochranu osobních údajů

Své dotazy či připomínky týkající se ochrany soukromí zasílejte na privacy@pon.com. Kontaktní osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů lze také kontaktovat na výše uvedené emailové adrese.