Netherlands Maritime Technology

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van de aangesloten lidbedrijven (werven, toeleveranciers en dienstverleners), biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit.

Voor uitgebreide informatie over de NMT verwijzen wij u graag naar de website.