COGEN Vlaanderen

COGEN Vlaanderen is de sectororganisatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in Vlaanderen.
De VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) werd opgericht in 2001 en haar leden zijn voornamelijk constructeurs, installateurs, gebruikers en eigenaars van WKK-installaties, studiebureaus, energiebedrijven, wetenschappelijke instellingen en zusterorganisaties. De oprichting vond plaats in overleg met de Vlaamse Overheid, die tot op vandaag beroep doet op COGEN voor de organisatie van het stakeholdersoverleg.

COGEN Vlaanderen levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WWK’s in Vlaanderen. WKK’s spelen een belangrijke rol in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.

Inmiddels is COGEN Vlaanderen uitgegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor alles wat te maken heeft met WKK in Vlaanderen en daarbuiten.