Concordia Damen bestelt 120 Stage V generatorsets bij MAN Rollo

9 -11 juli 2019

SCR uitlaatgasnabehandeling van MAN-motoren

MAN Engines biedt klanten een breed scala aan opties voor uitlaatgasnabehandeling, elk afgestemd op hun branchespecifieke eisen. MAN-motoren kunnen daardoor zowel aan de huidige als aan toekomstige emissie-eisen voldoen, zoals EU Stage V of US Tier 4.

Een van deze oplossingen is MAN’s modulaire uitlaatgasnabehandeling (EAT). Dankzij het compacte ontwerp en de hoge flexibiliteit in krappe installatieruimtes, biedt het systeem een uitgebreid scala aan installatiemogelijkheden. De afzonderlijke componenten kunnen verschillend worden gepositioneerd, aangepast aan specifieke klant- of branchebehoeften, ongeacht het segment of de toepassing.

EAT is gebouwd rond een Selective Catalytic Reduction (SCR) converter. Dit component reduceert specifiek de NOx in de uitstoot door 32,5 procent AdBlue© in het uitlaatkanaal te injecteren. Door de reactie met de stikstofoxiden worden deze omgezet in onschadelijk stikstof (N2) en water (H2O). Het systeem kan worden ingezet als alleen SCR of gecombineerd worden met andere componenten om een ​heel scala aan verschillende emissie-eisen te dekken.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende emissiereductieoplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Bezegelde samenwerking MAN Rollo en PowerPort

Bezegelde samenwerking MAN Rollo en PowerPort

MAN Rollo is bezig met een snelle opmars in het maritieme segment. “Dat is mede te danken aan de innovatiedrive en investeringsbereidheid van fabrikant MAN. Een voorbeeld is de recente introductie van een marine-gecertificeerde Stage V motor voor de binnenvaart,” vertelt Michel van Gulik, General Manager van MAN Rollo. “En dat is slechts het begin, er komt meer aan.” Los van de focus op vernieuwing en verduurzaming, heeft MAN Rollo een customer centric strategiewijziging doorgevoerd. “Om een vergelijking met de zorg te maken: we willen meer handen aan het bed hebben. Dichter bij de klant staan. En klanten nog beter ondersteunen.”

Verbreding propositie
Om die ambitie waar te maken, gaat MAN Rollo de samenwerking aan met gevestigde lokale spelers. Van Gulik: “Zo creëren we enerzijds meer zichtbaarheid voor het onderscheidende MAN aanbod en borgen we anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening. Local for local dus? Van Gulik: “Ja, maar we zetten niet alleen in op local for local. We werken met partners die maritieme sub-segmenten kunnen en willen bedienen. Belangrijk, want de markt voor jachten verschilt van bijvoorbeeld de binnenvaart. Het gaat dus in alle gevallen om versterkende samenwerkingsverbanden. Hoewel we zelf MAN importeur en dealer voor de Benelux zijn én blijven, verbreden we zo onze propositie en wordt het voor klanten eenvoudiger MAN oplossingen te ontdekken en in te zetten.”

PowerPort eerste partner
Deze maand werd het eerste partnerschap ‘nieuwe stijl’ met een contract bezegeld. “We hebben in PowerPort een partij gevonden met een lange historie en een uitstekende staat van dienst,” aldus Van Gulik. “PowerPort klanten hebben een goede fit met de filosofie en oplossingen van MAN, want PowerPort is onder andere groot in het semioverheidssegment. Bovendien is het bedrijf gelieerd aan De Haas, dat over eigen werfcapaciteit beschikt. Wij borgen dat PowerPort op het juiste moment over de juiste producten en de juiste knowhow beschikt en zij bedienen de klanten. Uiteraard bieden we, indien nodig, ondersteuning en kunnen we direct met MAN in Duitsland schakelen. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar onze gezamenlijke toekomst. Omdat MAN een innovatief Europees merk is en PowerPort een krachtige partner is. En omdat de nieuwe MAN oplossingen naadloos aansluiten op de roep om een duurzamer maritieme sector.”

Win-win samenwerking
Richard Stoffer, Bedrijfsleider bij PowerPort is te spreken over de samenwerking: “We zijn al jarenlang sterk vertegenwoordigd in de semioverheidssector, zoals de politie, Rijkswaterstaat, het havenbedrijf en het Loodswezen. Bovendien servicen we tenderschepen die de vele windmolens op de Noordzee bevoorraden en onderhoudsmonteurs vervoeren. Dat zijn niet alleen organisaties die graag gebruikmaken van MAN motoren, maar ook organisaties die het een prettig idee vinden als er een officiële dealer achter hun service- en onderhoudspartner staat. Door de handen ineen te slaan, bieden wij klanten nu die extra garantie en heeft MAN Rollo er een krachtige partner in het maritieme segment bij. Een win-win samenwerking dus.”

Coronavirus (COVID-19) voorzorgsmaatregelen MAN Rollo

24 – 25 september 2019